S StemPunt | het online panel van Motivaction

Disclaimer

Het vaste beleid van Motivaction, de eigenaar van StemPunt, is in zijn publicaties geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten en privacy van derden, ook bij publicatie van foto's. Helaas is het niet mogelijk alles continu te controleren.

Ben je van mening dat inbreuk gemaakt wordt op enig recht, mail dan naar stempunt@stempunt.nu, met een toelichting en zo mogelijk bewijs dat de melding ondersteunt.

Motivaction zal foto's verwijderen wanneer in redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de onrechtmatigheid ervan. Motivaction kan besluiten tijdens het onderzoek van een melding de publicatie tijdelijk te staken, zonder daarmee enige erkenning te doen van de onrechtmatigheid van die publicatie. Motivaction aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door publicaties en verstrekt geen persoonsgegevens van verstrekkers van foto's, fotografen, auteursrechthebbenden of geportretteerde personen tenzij de rechter dat beveelt.

X

Meld je aan met je StemPunt-account